Bright Affiliates Casino Di Độngs hay nhất

Bright Affiliates là một chương trình tiếp thị liên kết cho phép các đối tác kiếm được chia sẻ doanh thu lên đến 50%. Nó tự hào về những người quản lý tận tâm và sử dụng số liệu thống kê chi tiết. Chương trình liên kết cung cấp hơn 350 trò chơi từ hàng đầu chơi game được cấp phép thương hiệu ở Anh và EU. Ngoài ra, nó sử dụng các công cụ tiếp thị theo yêu cầu riêng và không có chuyển số dư âm cho các chi nhánh của nó.

Làm thế nào nó hoạt động
Làm thế nào nó hoạt động

Làm thế nào nó hoạt động

Đăng ký với chương trình, điều hướng đến các công cụ tiếp thị của nó để chọn chương trình phù hợp nhất. Mang người chơi mới đến với mạng lưới thông qua tiếp cận tiếp thị và để nhóm của Bright giúp chuyển đổi. Các chi nhánh nhận được 50% chia sẻ doanh thu đồng thời trong ba tháng và kiếm được nhiều tiền hơn khi người chơi mới gửi tiền.

Làm thế nào nó hoạt động