Ellmount Gaming Affiliates Casino Di Độngs hay nhất

Ellmount Gaming Affiliates là chương trình liên kết dành cho một số người được lựa chọn sòng bạc trực tuyến. Họ có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành và có nhiều công cụ chính xác để đảm bảo rằng các chi nhánh có thể đạt được mục tiêu của họ. Hoa hồng của họ là một khoản chia sẻ doanh thu hào phóng từ 25% đến 45%. Ngoài ra còn có các giao dịch CPA & Kết hợp khi được yêu cầu. Một khoản hoa hồng cho chi nhánh phụ trên bất kỳ chi nhánh nào được giới thiệu cũng có sẵn cho các thành viên. Thỏa thuận tiêu chuẩn của họ là chia sẻ doanh thu 45% và 5%

5% hoa hồng liên kết phụ. Thỏa thuận này và nhiều lợi ích khác có thể được nhìn thấy trên trang web của họ ngay bây giờ. Đó là giá trị một cái nhìn.