EnergyPartners Casino Di Độngs hay nhất

EnergyPartners Affiliates là chương trình liên kết của EnergyCasino và EnergyBet. Chương trình bắt đầu vào năm 2015 và có trụ sở tại Malta. Các chi nhánh phải đăng ký để nhận được nhiều hình thức tiếp thị khác nhau cho các môn thể thao của họ hoặc trang web sòng bạc. Một số công cụ này bao gồm biểu ngữ, liên kết văn bản, bưu phẩm, v.v.

Những điều này có thể được thực hiện trên một trang web để nhận được một phần lợi nhuận từ các Chi nhánh của EnergyPartner. Các chi nhánh được thanh toán thông qua các phương thức thanh toán như Skrill và các phương thức thanh toán khác. Họ có một nhóm hỗ trợ chuyên dụng và có thể xem các số liệu thống kê mới nhất để theo dõi lợi nhuận. Các đơn vị liên kết cũng có thể xem Thỏa thuận chia sẻ doanh thu, Thỏa thuận giá mỗi hành động (CPA) hoặc Giá mỗi khách hàng tiềm năng (CPL) ngay hôm nay.