Income88 Affiliates Casino Di Độngs hay nhất

Income88 Affiliates là một chương trình liên kết đáng tin cậy hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau để giúp đối tác tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Nó cung cấp các công cụ tiếp thị tuyệt vời để đảm bảo rằng tất cả các đối tác của nó đều thành công. Thương hiệu cũng cung cấp tỷ lệ hoa hồng cao và đảm bảo rằng không có chi nhánh nào của nó có chuyển khoản âm sang tháng tiếp theo.

Làm thế nào nó hoạt động
Làm thế nào nó hoạt động

Làm thế nào nó hoạt động

Sau khi đăng ký, mỗi đối tác được chỉ định một người quản lý đơn vị liên kết cá nhân để giúp tối ưu hóa chiến dịch để có chuyển đổi tối ưu. Mỗi đơn vị liên kết cũng được cung cấp các công cụ tiếp thị bao gồm biểu ngữ, trò chơi miễn phí, biểu ngữ tiến bộ, nguồn cấp dữ liệu RSS, bản ghi, thư viện ảnh chụp màn hình, XML và trang đăng ký đồng thương hiệu. Đối tác có thể nhận được thu nhập không giới hạn khi họ tăng lên đến 40% hoa hồng.

Làm thế nào nó hoạt động