Metal Casino Affiliates Casino Di Độngs hay nhất

Metal Casino cung cấp chương trình Liên kết cho các đối tác tham vọng có thể mang đến những người chơi nghiêm túc đang tìm kiếm phần thưởng lớn. Mạng liên kết cung cấp hoa hồng theo ba loại: chia sẻ doanh thu lần lượt là 30%, 35% và 40%. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký với chương trình liên kết của Meta Casino để tạo thu nhập định kỳ.

Làm thế nào nó hoạt động
Làm thế nào nó hoạt động

Làm thế nào nó hoạt động

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký liên kết, các đối tác nên quảng bá các liên kết liên kết trên trang web của họ (nếu có). Họ cũng có thể sử dụng Facebook và Twitter để quảng bá các liên kết. Khi bất kỳ người chơi nào tham gia Meta Casino thông qua liên kết, nhà tiếp thị liên kết bắt đầu nhận được hoa hồng. Với sự gia tăng cơ sở khách hàng của người quản lý đơn vị liên kết, doanh thu của anh ta cũng tăng lên.

Làm thế nào nó hoạt động