Uffiliates Casino Di Độngs hay nhất

Uffiliates là một chương trình liên kết của sòng bạc chính thức trong mạng 888, điều hành danh sách các trang web hàng đầu cũng cung cấp cá cược thể thao và poker. Công ty liên kết đã hoạt động trong hơn một thập kỷ và nó cung cấp cho các chi nhánh của mình nhiều chương trình hoa hồng. Đối tác có thể kiếm tiền hoa hồng thông qua thỏa thuận giá mỗi chuyển đổi (CPA) hoặc kế hoạch chia sẻ doanh thu.

Các đơn vị liên kết hoạt động trên một trong những phần mềm hàng đầu của ngành, Phần mềm độc quyền, với các công cụ tiếp thị tập trung vào chuyển đổi cho các đối tác của mình. Các chi nhánh của nó có một thỏa thuận hoa hồng tiêu chuẩn bắt đầu từ 30% - 40% chia sẻ doanh thu, trong khi các chi nhánh phụ cấp 1 nhận được 4% chia sẻ doanh thu.